Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bestillinger på nett og i iOS og Android- applikasjonen på:

 

BOBBEN GATEKJØKKEN OG PIZZERIA AS

Adresse: Kongshavns Gate 3, Langesund 3970, Norge

Offentlig telefon: +47 35 96 66 61

Menyvaluta: NOK

(heretter referert til som "restauranten" eller "vi" eller "oss")
Disse vilkårene og betingelsene gjelder for deg som kunde som legger inn bestillinger på nettet (heretter kalt "Deg" eller "Bruker" eller "Kunde").

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE MYE NØYE. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, ANBEFALER VI AT DU IKKE GÅR TILGANG TIL OG/ELLER BRUKER ONLINE BESTILLINGSAPPLIKASJON (REFERT TIL SOM "APPLIKASJONEN"). VED Å FÅ TILGANG TIL OG/ELLER BRUKE DEN ONLINE BESTILLINGSAPPLIKASJONEN, SIGNIFTERER DU AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

 

I henhold til gjeldende lovbestemmelser, kan vi, i henhold til vår egen beslutning, når som helst endre eller på annen måte endre vilkårene for bruk. Vi anbefaler at du leser disse vilkårene og betingelsene nøye hver gang du foretar en online bestilling, da de kan påvirke rettighetene dine.

Disse vilkårene og betingelsene beskriver de generelle vilkårene og betingelsene for å legge inn online bestillinger mellom oss og deg, samt de ulike rettighetene og forpliktelsene til partene.

 

For å unngå tvil gjelder disse vilkårene og betingelsene (også) for online bestilling via applikasjonen (heretter referert til som "onlinebestillingsapplikasjonen" eller "applikasjonen"; applikasjoner er applikasjonen for nettbestillinger som brukes av kunden til å plassere en bestilling på ulike produkter og/eller tjenester (heretter referert til som "produktene" og/eller "tjenestene").

Online bestillingsapplikasjonen eies og drives av lisensinnehaveren av lisensavtalen angående bruk av applikasjonen for nettbestilling.
Uten at det berører den generelle karakteren til vilkårene og betingelsene beskrevet nedenfor, og for å unngå tvil, må du også overholde lisensavtalen for å bruke online bestillingsapplikasjonen.

 

Restauranten vil gjøre alt for å sikre at informasjon om nettbestillinger er korrekt og sikker. Det kan imidlertid ikke være idiotsikkert og feil kan noen ganger oppstå. Du må ta passende skritt for å verifisere all informasjon relatert til online bestillinger før du bruker dem. I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver restauranten seg alle representasjoner eller garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til ethvert aspekt knyttet til online bestilling, inkludert, uten begrensning, tilgjengeligheten av applikasjonen for online bestillinger.

Restauranten kan når som helst revidere informasjonen knyttet til online bestillingsapplikasjonen og/eller online bestillingsprosessen og forbeholder seg retten til å gjøre slike endringer uten forpliktelse til å varsle tidligere, nåværende kunder eller fremtider. Restauranten vil på ingen måte være ansvarlig for indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som følge av bruken av informasjonen i dette dokumentet og/eller relatert til den elektroniske bestillingsprosessen.

 

Ved å legge inn en bestilling på nettet, erkjenner og godtar du at bruk av applikasjonen og/eller elektronisk bestillingsprosess er på egen risiko og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og vi skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller strafferstatninger, tap, kostnader eller utgifter, eller tapt fortjeneste, som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke denne elektroniske bestillingsapplikasjonen og/eller enhver applikasjon og/eller materiale på et hvilket som helst nettsted som er koblet til denne bestillingsapplikasjonen på nettet (inkludert, uten begrensning, virus eller andre feil, defekter eller feil i dataoverføringer eller nettverkskommunikasjon), selv om vi har blitt informert om muligheten for slike problemer. I tillegg påtar vi oss ikke noe ansvar for endringer i innholdet i den elektroniske bestillingsapplikasjonen og/eller i den elektroniske bestillingsprosessen fra uautoriserte tredjeparter. Alle uttrykkelige eller underforståtte representasjoner eller garantier er ekskludert i den grad det er tillatt i gjeldende lov.

 

Den elektroniske bestillingsapplikasjonen og/eller den elektroniske bestillingsprosessen kan inneholde innhold, informasjon eller lenker til tredjeparter eller tredjeparts nettsteder. Restauranten er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsider eller for innholdet i tredjepartskampanjer eller sponsing eller for overholdelse av disse reglene. Lenker kan nås på brukerens egen risiko, og Restauranten er ikke ansvarlig